Algemene voorwaarden Tickets Boomtown festival

Alle ticketprijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW, en exclusief een reservatiekost. Een combi-ticket geldt als één ticket.

Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander concert, behalve wanneer de voorstelling door de organisator wordt afgelast. In dat laatste geval worden tickets terugbetaald. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, tegen afgifte van het ticket.

De overeenkomst op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper zich er bij de afsluiting van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken, worden uitgesloten van het toepassingsveld van de Wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Namaak van het ticket wordt gerechtelijk vervolgd.

De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Het is eveneens uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. De organisator behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt door Boomtown Festival voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek aan Boomtown Festival.

De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden.

De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de ticket-aankoop, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden.

Algemene voorwaarden Tickets Glimps festival

Alle ticketprijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW, en exclusief een reservatiekost van 1,5 euro per ticket.

Glimps is een festival dat plaatsvindt op 12 verschillende locaties in de Gentse binnenstad. Iedere locatie heeft een beperkte publiekscapaciteit. Wanneer deze is bereikt wordt geen publiek meer toegelaten. Dit ticket geeft dus enkel recht tot toegang tot een bepaalde locatie voor zover de maximumcapaciteit nog niet is bereikt. Het weigeren van toegang wegens maximumcapaciteit kan nooit aanleiding geven tot terugbetaling van een ticket.

De effectieve toegang tot de festivallocaties wordt pas verleend als dit ticket op één van de omruilpunten is omgeruild tegen een polsbandje.

Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement, behalve wanneer het hele festival door de organisator wordt afgelast. In dat laatste geval worden tickets terugbetaald.

Het niet doorgaan van één of meerdere specifieke concerten binnen de festivalprogrammatie kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van een aangekocht ticket.

De overeenkomst op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper zich er bij de afsluiting van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken, worden uitgesloten van het toepassingsveld van de Wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Namaak van het ticket wordt gerechtelijk vervolgd.

De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Het is eveneens uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. De organisator behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt door Boomtown Festival voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek aan Glimps vzw.

De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden.

In alle festivallocaties geldt een rookverbod.

Honden of andere huisdieren zijn niet toegelaten in de locaties van het festival.

Glazen, glazen flessen of andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden in de festivallocaties. Het niet opvolgen van de instructies van de sfeerbeheerders hieromtrent kan aanleiding geven tot een toegangsverbod.

Conform de flankerende maatregelen met betrekking tot het beperken van gehoorschade tijdens muziekactiviteiten, melden wij het publiek dat het geluidsniveau in de festivallocaties hoger kan zijn dan 95dB(A) Leq15min. Gratis oordopjes zijn ter beschikking van het publiek aan de ingang van iedere locatie.

Het maken van foto's, video- en audio-opnames is niet toegelaten zonder voorafgaandelijke toestemming van de Artiest.

De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de ticket-aankoop, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden.